סֵמֶל

תנאי שרות

מבוא

תנאים והגבלות אלה של האתר הכתובים בדף זה מסדירים את השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו. תנאים אלה חלים במלואם ומשפיעים על השימוש שלך באתר זה. על ידי שימוש באתר זה, אתה מסכים להיות כפוף לכל התנאים וההגבלות המפורטים כאן. אם אינך מסכים לתנאים וההגבלות של האתר, אין להשתמש באתר זה. קטינים או אנשים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להשתמש באתר זה.

 

זכויות קניין רוחני

בכפוף לתנאים אלה, Gate2Gulf ו/או מעניקי הרישיונות שלה הם הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני והחומרים הכלולים באתר זה, למעט תוכן בבעלותך. ניתן לך רישיון מוגבל לצפות רק בחומר הכלול באתר זה.

 

הגבלות

אתה מוגבל במפורש לכל הדברים הבאים: פרסום חומרי האתר באמצעי תקשורת אחרים; למכור, לתת רישיון משנה ו/או למסחר בכל דרך אחרת את חומרי האתר; לבצע ו/או להציג בפומבי את חומרי האתר; להשתמש באתר בכל דרך הפוגעת או העלולה לגרום נזק לאתר; להשתמש באתר זה באופן הניגש לאתר זה; להשתמש באתר זה המפר את החוקים והתקנות החלים או שעלול לגרום בכל דרך נזק לאתר זה או לכל אדם או ישות; לעסוק בכל כריית נתונים, איסוף נתונים, חילוץ נתונים או פעילויות דומות אחרות בקשר לפעילויות באתר זה; שימוש באתר זה כדי לעסוק בפעילויות פרסום או שיווק. אם נחסם לך גישה לאזורים מסוימים באתר, Gate2Gulf רשאית, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל עוד יותר את הגישה שלך לכל אזור באתר. כל מזהי משתמש וסיסמא עבור אתר זה שייתכן שיש לך הם חסויים וחייבים להישמר על ידך.

 

 

הפרטיות שלך

אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.

 

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא יהיו Gate2Gulf או נושאי המשרה, הדירקטורים והעובדים שלה אחראים לכל דבר הנובע או בכל דרך הקשורה לשימוש שלך באתר זה, בין אם חבות כזו נכרת ובין אם לאו. Kaizen Asset Management, לרבות נושאי המשרה, הדירקטורים והעובדים בה, מתנער מכל אחריות לכל אחריות עקיפה, תוצאתית או מיוחדת הנובעת או קשורה בכל דרך שהיא לשימוש שלך באתר זה.

 

התוכן שלך

בתנאים והגבלות אלה של האתר, "התוכן שלך" פירושו כל אודיו, טקסט וידאו, תמונות או חומר אחר שתבחר להציג באתר זה. על ידי הצגת התוכן שלך, אתה מעניק ל-Gate2Gulf רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, בלתי חוזר, בר רישיון משנה להשתמש, לשכפל, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ אותו בכל מדיום. התוכן שלך חייב להיות שלך ואסור לו להפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים. Gate2Gulf שומרת לעצמה את הזכות להסיר את התוכן שלך מאתר זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

 

זיהוי

הנך משחרר בזאת את מירב ההיקף של Gate2Gulf מכל ו/או כל חבות, עלויות, דרישות, עילות תביעה, נזקים והוצאות הנובעות בכל דרך הקשורה להפרתך של כל אחת מהוראות תנאים אלה.

 

בר הפרדה

אם יימצא הוראה כלשהי בתנאים אלה כלא תקפה לפי כל חוק רלוונטי, הוראות אלה יימחקו מבלי להשפיע על שאר ההוראות כאן.

 

אין אחריות

אתר זה מסופק "כמות שהוא", עם כל התקלות, ו-Gate2Gulf אינה מבטאת כל מצג או התחייבות, מכל סוג שהוא הקשור לאתר זה או לחומרים הכלולים באתר זה. כמו כן, שום דבר באתר זה לא יתפרש כמייעץ לך.

 

שינוי בתנאים

Gate2Gulf רשאית לשנות תנאים אלה בכל עת כפי שתמצא לנכון, ועל ידי שימוש באתר זה אתה צפוי לעיין בתנאים אלה על בסיס קבוע.

 

ההסכם כולו

תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בין Gate2Gulf לבינך ביחס לשימוש שלך באתר זה, ומחליפים את כל ההסכמות וההבנות הקודמות.

 

מְשִׁימָה

Gate2Gulf רשאית להקצות, להעביר, ולקבל בקבלנות משנה את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי תנאים אלה ללא כל הודעה. עם זאת, אינך רשאי להמחות, להעביר או לבצע קבלן משנה של זכויות ו/או חובותיך על פי תנאים אלה.

 

סעיפים נוספים

כל מחלוקת או תביעה הנובעת מהאתר הזה או בקשר אליו תהיה כפופה ותפורש בהתאם לחוקי איחוד האמירויות הערביות. איחוד ערבי האמירויות היא מדינת המגורים שלנו. חל איסור על קטינים מתחת לגיל 18 להירשם כמשתמש באתר זה ואינם רשאים לבצע עסקה או להשתמש באתר. אם תבצע תשלום עבור המוצרים או השירותים שלנו באתר האינטרנט שלנו, הפרטים שתתבקש לשלוח יסופקו ישירות לספק התשלומים שלנו באמצעות חיבור מאובטח. בעל הכרטיס חייב לשמור עותק של רישומי העסקאות והמדיניות והכללים של הסוחר. אנו מקבלים תשלומים מקוונים באמצעות כרטיס אשראי/חיוב של ויזה ומאסטרקארד ב-AED (או כל מטבע מוסכם אחר).

 

חוק וסמכות שיפוט

תנאים אלה יהיו כפופים ויתפרשו בהתאם לחוקי מדינת דובאי, ואתה נכנע לסמכות השיפוט הלא-בלעדית של המדינה ובתי המשפט הפדרליים הממוקמים בדובאי לצורך פתרון כל מחלוקת.

 

השוו רישומים

לְהַשְׁווֹת

הירשם עם GATE2GULF


    !הירשמו עכשיו ללא עלויות

    חלון זה ייסגר בעוד 120 שניות

    טופס פנייה

    פנו אלינו לקבלת מידע מלא על פרויקטים.